Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 681)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีแถลงข่าว โครงการ “อุดมศึกษาทั่วไทย ร่วมใจสอบธรรมศึกษา”

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โครงการ “อุดมศึกษาทั่วไทย ร่วมใจสอบธรรมศึกษา” จำนวน ๘๔,๐๐๐ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

อ่านต่อ

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

อ่านต่อ

พิธีแถลงข่าวเปิดโครงการ “ธรรมมะ ๓ ดี คิดดี ทำดี พูดดี รวมพลังคนรุ่นใหม่ สร้างความดีถวายพ่อหลวง ๘๔ พรรษา”

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการ “ธรรมมะ ๓ ดี คิดดี ทำดี พูดดี รวมพลังคนรุ่นใหม่ สร้างความดีถวายพ่อหลวง ๘๔ พรรษา” ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าว

อ่านต่อ

พศ.สารคามพัฒนาวัดปลุกสำนึกชุมชน

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า พศ.มหาสารคาม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามจัดทำโครงการวัดสะอาดเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2554 เพื่อเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ

อ่านต่อ