Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 680)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก พ.ศ. ๒๕๕๕

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นปีครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อ่านต่อ

พิธีถวายสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีถวายสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แด่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 

อ่านต่อ

รมต. ประจำสำนักนายก ฯ ตรวจเยี่ยมและทำความสะอาดวัด ในโครงการฟื้นฟู ทำความสะอาดวัดหลังน้ำลด

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการนักศึกษาวิชาทหารร่วมใจ ฟื้นฟูแผ่นดินไทย หลังภัยน้ำท่วม

อ่านต่อ

พศจ.ปัตตานีจัดสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี

นายถมยา  ศรีประสม  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่า  พศจ.ปัตตานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีได้จัดทำโครงการ “สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมสร้างสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดปัตตานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

อ่านต่อ