Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 679)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมต. ประจำสำนักนายก ฯ ให้สัมภาษณ์สด รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๑๕ น. ได้มีการสัมภาษณ์ออกอากาศสด ในรายการ  “บ่ายนี้มีคำตอบ” ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี โดยได้ออกอากาศสดไปเมื่อเวลา ๑๕.๑๕ น. – ๑๖.๐๐ น. ซึ่งประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เกี่ยวกับโครงการ “สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง”

อ่านต่อ

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงโปรดให้ ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ ณ พุทธมณฑล

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต เป็นผู้แทนพระองค์ ไปบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ ส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา กอบกู้พุทธมณฑล

อ่านต่อ

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

อ่านต่อ

พิธีเปิดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของข้าราชการกรมที่ดินและประชาชน

วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของข้าราชการกรมที่ดิน และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

อ่านต่อ