Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 660)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๕ แก่ ผอ.พศ.

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ประทานของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๔ แก่ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

อายุวัฒนมงคล ๙๔ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

โครงการสวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๔ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕

นายพงศ์ธนธร ศรีขาว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร พร้อมพุทธศาสนิกชน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

อ่านต่อ

การแถลงข่าวโครงการสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. มหาเถรสมาคม สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดแถลงข่าวโครงการสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวดังนี้

อ่านต่อ