Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 650)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ. พศ. เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสักการะหลวงพ่อบ้านแหลม

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สักการะหลวงพ่อบ้านแหลม

อ่านต่อ

นายมนัส โนนุช เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลอฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ

อ่านต่อ

ร.ร.ปริยัติฯส่งเสริมจริยธรรม ลุ่มน้ำฝาง-จัดวันวิชาการ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝาง ในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ จัดงานวันวิชาการประจำปี ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งเน้นการให้การศึกษาคู่กับคุณธรรมจริยธรรมสู่นักเรียนสามเณรที่มีคุณภาพ

อ่านต่อ

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพระภิกษุ – สามเณรเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม – ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ

อ่านต่อ