Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 30)

ข่าวประชาสัมพันธ์

มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดาวน์โหลด PDF คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประชุมศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระราชวรมุนี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ การนี้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุม เพื่อศึกษาข้อมูล กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการดำเนินการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำจังหวัด ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

พศ. จัดประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลการพัฒนาโรงเรียนปริยัติธรรม-สามัญ

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยที่ประชุมมีมติกำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขึ้นในวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หน้าวิหารพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการแผนกสามัญศึกษา วิชาการแผนกพระพุทธศาสนา ทักษะวิชาชีพ และสุนทรียภาพด้านศิลปะ การบรรยายธรรม การแต่งกลอน การเขียนเรียงความ รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนพระภิกษุ – สามเณร …

อ่านต่อ