Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิกที่นี่

อ่านต่อ

แผนที่หอประชุมพุทธมณฑล

แผนที่หอประชุมพุทธมณฑล (เข้าทางประตู 2) คลิกที่นี่  

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมพุทธมณฑล คลิกที่นี่

อ่านต่อ

พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ภายในพุทธมณฑล โดยมี..นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ กล่าวรายงาน และอ่านรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ เข้ารับมอบวุฒิบัตร จำนวน ๑๕๔ คน ?

อ่านต่อ