Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 10)

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามถวายพระพร

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ตึกสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้น พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญแจกัญดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

อ่านต่อ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี นายทวีศักดิ์ วานิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา …

อ่านต่อ

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายวีระ จำลอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย หลังจากการประชุมมหาเถรสมาคม นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า พศ.ได้นำประเด็นการจัดงานบวชที่วัดสิงห์ ซึ่งทางเจ้าภาพที่จัดงานมีการใช้เครื่องเสียงดังจนกระทบกับนักเรียนที่กำลังสอบอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ …

อ่านต่อ

การประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. เนื่องใน การประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ อาคารหอประชุม มวก. ๘๔ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ และการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการตามหลัก ๕ ส ให้เกิดการปรับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และความสะอาดภายในวัด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไป กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

อ่านต่อ