Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 10)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมหารือผู้นำทางศาสนาอิสลาม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะพระมหาเถรานุเถระ อาทิ พระพรหมกวี พระพรหมเสนาบดี พระธรรมมังคลาจารย์ พระเทพศาสนาภิบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ วัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศให้ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และพระสงฆ์ที่มรณภาพ จากเหตุการณ์ ถูกลอบทำร้าย พร้อมทั้งได้พบปะกับชาวบ้าน รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือกับพระสงฆ์เเละผู้นำทางศาสนาอิสลามในพื้นที่ เพื่อเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเละร่วมกันเเก้ไขปัญหาความรุนเเรงที่เกิดขึ้น ?

อ่านต่อ

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ให้กำลังใจแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท​ พงศ์พร​ พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะพระมหาเถรานุเถระ อาทิ พระพรหมกวี พระพรหมเสนาบดี พระธรรมมังคลาจารย์ พระเทพศาสนาภิบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางมาให้กำลังใจ พระสงฆ์ และประชาชน​ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่เเละถูกลอบทำร้าย ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ?

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

วันนพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีกลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ ในการนี้ นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดทำมาตรการภายในของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต” และการร่วมทำ Workshop ของผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

อ่านต่อ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙)

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๖.๔๖ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปริณายก ทรงเป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมเมธาจารย์(คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งสังขารเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ สิริอายุรวม ๙๐ ปี พรรษา ๖๘ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานครในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมรดน้ำศพ ณ ศาลาจตุรมุข วัดบุรณศิริมาตยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

อ่านต่อ