Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 10)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง NBT) พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

อ่านต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ.เดินหน้าโครงการหมู่บ้านศีล ๕ พร้อมระบุพระสงฆ์ส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์คดีทุจริตเงินทอดวัดว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการฯโครงการหมู่บ้านศีล ๕ พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการและโฆษกพศ. และคณะ ลงพื้นที่วัดศรีเมืองมูล ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ติดตามชุมชนตัวอย่างที่นำหลักศีล ๕ ประยุกต์ใช้กับคนชุมชนอย่างได้ผล โดยการร่วมมือของ บวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ที่ตำบลหัวง้มได้รับรางวัลระดับประเทศหลากหลายรางวัล โดยทั้ง ๑๓ หมู่บ้านในตำบลเกือบร้อยละ ๘๐ ได้ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล ที่นำหลักศีล ๕ ให้ชุมชนเห็นว่า สามารถจับต้องได้ ให้นำคะแนนความดีมาฝาก อาทิ เว้นการฆ่าสัตว์ การพูดโกหก จะได้คะแนนอย่างละ ๓ ความดี เว้นจากการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ ๑ วัน ได้อย่างละ …

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนังสือ คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

พศสนองงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม๓ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในการเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคแก่พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้ จำนวน ๓๐๕ รูป และมอบใบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ประโยค ๑ – ๒ จำนวน ๓๖๕ รูป รวมทั้งสิ้น ๖๗๐ รูป ณ วัดพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี การนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน โดยในพิธีมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว …

อ่านต่อ