Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ  ระดับเจ้าคณะตำบล   รุ่นที่ ๒๓ รวมพระสังฆาธิการที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทั้งสิ้น ๔๙ รูป โดยในพิธี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี   นายประทีป  นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี ณ สถาบันพระสังฆาธิการ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภาพ / ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ?

อ่านต่อ

ขอเชิญ ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศล

ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ จำนวน ๑๘๙ รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อันเป็นมงคลแก่ ชีวิตและประเทศชาติสืบไป สามารถดาวน์โหลดหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือสามารถรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ …

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง ๗ - ๑๔ ปี ตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (วันเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๒ ๔๔๑ ๗๙๖๖ https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล-337770319736894

อ่านต่อ

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน นำไปประดับตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/hilight/news_popup.asp?nid=1413)

อ่านต่อ