Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้ง 3 ท่าน (นายสมเกียรติ ธงศรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ และนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก บุคลากรเจ้าหน้าที่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา สาขาศาลายา และ บุคลากรเจ้าหน้าที่ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาศาลายา ร่วมกิจกรรมเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รณรงค์กิจกรรมเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมพุทธธรรม กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูการเข้าวัดในวันธรรมสวนะ …

อ่านต่อ

สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรแก่วัดศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร ฝ่ายมหานิกาย จำนวน ๑ ไตร ฝ่ายธรรมยุต จำนวน ๑ ไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน ๗๖ ไตร และกระทรวงศึกษาธิการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๘๒ ไตร ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดที่จัดโครงการ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา …

อ่านต่อ

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพรวันสงกรานต์ ประเพณีอันดีงามของไทย

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรวันสงกรานต์ ประเพณีอันดีงามของไทย ต้องช่วยกันสืบสาน อย่าให้สิ้นสูญ เมื่อวันที่ ๑๐เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ. ) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ในวาระปกติ โดยก่อนเริ่มการประชุม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ประทานวโรกาสให้ผู้บริหาร และข้าราชการพศ.เข้าเฝ้าถวายน้ำสรง เนื่องในวันสงกรานต์ จากนั้นทรงประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์ ว่า สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน มีการแสดงออกทางกาย และทางวาจา ที่น่าชื่นใจต่อกัน ผู้น้อยก็แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงความเอื้อเฟื้อ เอ็นดูต่อผู้น้อย ด้วยความจริงใจ นับเป็นวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ที่เราทั้งหลายต้องช่วยกันสืบสานต่อไป อย่าให้สิ้นสูญ ขอย้ำว่า เรามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคน เป็นพระมีหน้าที่ตามพระธรรมวินัย เป็นข้าราชการก็มีหน้าที่ตามกฎหมายและจรรยาข้าราชการ เป็นพลเมืองก็มีหน้าที่พลเมือง จึงขอให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนให้ดี …

อ่านต่อ