Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าว การจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อ “โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง”

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อ “โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง” ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้สื่อมวลชนได้รับทราบและนำเสนอข่าวต่อสาธารณชนให้ปรากฎแพร่หลายอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า“ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ สังคมโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันสังคมไทย ได้กลายเป็น “สังคมดิจิตอล” หรือ “สังคมออนไลน์” ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถติดต่อสื่อสาร และเสพสื่อเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา …

อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ณ พระอุโบสถชั้น ๒ วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร    

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชวรเมธี ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ๑๓ โครงการ บวก ๑ ได้แก่ ๑. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม ๒. โครงการ ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ๓. โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ๔. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม ๕. โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ๖. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๗. โครงการพระพุทธศาสนา …

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ พุทธมณฑล

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ พุทธมณฑล  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่านต่อ