Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ขอให้ พศจ. ตรวจสอบข้อมูลวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งบบูรณะฯทั่วไป ปี พ.ศ.๒๕๖๒  คลิกที่นี่ งบบูรณะพระอารามหลวง (ทั่วประเทศ)  คลิกที่นี่ งบบูรณะฯภาคใต้ ปี ๒๕๖๒  คลิกที่นี่ งบบูรณะพระอารามหลวง (ภาคใต้)  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

สรุปภารกิจตรวจเยี่ยมวัดจังหวัดขอนแก่น ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)

สรุปภารกิจตรวจเยี่ยมวัดจังหวัดขอนแก่น โดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ***************** วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ งาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และกำหนดออกเยี่ยมวัดและถวายสักการะคณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓ วัด ดังนี้ ๑. วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่น มีวิหารคดเจดีย์พระธาตุนครเดิม ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระคู่เมือง ของจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม …

อ่านต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนองงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม๓ประโยคประจำปี๒๕๖๑

พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุสามเณร ที่มีความรู้ ความสามารถสอบไล่ได้ ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวง อีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ดังนั้น เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๑ ในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๕๑ รูป และสอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน ๒๙๓ รูป รวมทั้งสิ้น ๓๔๔ รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำหรับเปรียญธรรม …

อ่านต่อ