Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร

ข่าวบุคลากร

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

10-5-2560-12-34-50

 ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่่

อ่านต่อ

ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ คลิกประกาศ

อ่านต่อ

ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ขั้นตอนที่ ๑ รุ่นที่ ๑๓

ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ขั้นตอนที่ ๑ รุ่นที่ ๑๓ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ประกาศ) (๒ ใบสมัคร)

อ่านต่อ

แบบฟอร์มประเมินฯ ชำนาญการ (รอบเมษายน ๒๕๖๐)

แบบฟอร์มประเมินฯ ชำนาญการ (รอบเมษายน ๒๕๖๐) 1_chumnankan1 2_chumnankan2 3_chumnankan3 4_pameunchumnankan-april-60 5._babformkuekun  

อ่านต่อ