Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร

ข่าวบุคลากร

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๗๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๗๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน คลิกที่นี่

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๖๖/๒๕๖๐ เรื่อง ย้ายข้าราชการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๖๖/๒๕๖๐ เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง ย้ายข้าราชการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง ย้ายข้าราชการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๐๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ