Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวจากหนังสือพิมพ์

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

เปิดตัวรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”ค้นหาคนดีต้นแบบ

พศ.ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดตัวรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ครั้งแรกประจำปี2558 คัดเลือกคนดีต้นแบบ หวังให้กำลังใจ เป็นแบบอย่างแก่สังคม วันนี้(2มิ.ย.)ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่ง ประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเสาอโศกผู้นำศีลธรรมโดยพระเทพวิสุทธิกวี(เกษม สญฺญโต)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส รองประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อค้นหาบุคคลที่กระทำคุณงามความดีทำประโยชน์ทาง พระพุทธศาสนาให้เป็นต้นแบบของสังคมประจำปี2558ขึ้นถือเป็นการนำร่องประกาศ รางวัลครั้งแรกโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมคัดเลือกผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมจากทั่วประเทศ9 สาขาได้แก่1.สาขาพระสงฆ์และนักบวชในพระพุทธศาสนา2.นักธุรกิจ3.นักการ ศึกษา/นักวิชาการ4.นักสื่อสารมวลชน5.นักเรียนนักศึกษา เยาวชน6.ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน7.ศิลปินนักร้อง นักแสดง8.หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและ9.พุทธศาสนิกชนทั่วไปจำนวน140รูปคนเพื่อ รับรางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่6 มิ.ย.เวลา15.00น.ที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯอ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า สำหรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมนี้มีลักษณะเป็นสีทองโดยจำลองแบบย่อส่วนเสา หินพระเจ้าอโศกมหาราชจากประเทศอินเดียที่พระองค์ได้สร้างถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและระบุถึงสถานที่ตั้งสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่ง หัวสิงห์เป็นสัญลักษณ์ถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่องอาจดั่งราชสีห์และ แผ่ไปไกลดุจเสียงคำรามของราชสีห์อโศกนี้เป็นสีทองซึ่งผู้ได้รับรางวัลดัง กล่าวจะเป็นต้นแบบของผู้ทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาให้กำลังใจคนดีและเป็นแบบ อย่างของการทำความดีเพื่อสังคม http://www.dailynews.co.th/education/325437

อ่านต่อ

ชาวพุทธ 85ประเทศร่วมใช้หลักธรรมแก้วิกฤติโลก

“พระองค์ภา” เสด็จเปิดวิสาขบูชาโลก ปี58 มีพระดำรัส ฝากชาวพุทธร่วมใช้หลักธรรมแก้วิกฤติโลก ขณะที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ชี้ ศีล 5 จริยธรรมพื้นฐานสร้างสันติสุขมนุษยชาติ ส่วนบันคีมูน ชวนผู้นำศาสนร่วมขจัดลัทธิความรุนแรงสุดโต่ง วันพฤหัสที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:38 น. เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 พ.ค. ที่หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปเป็นประธานเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.2558 ภายใต้ข้อ “พระพุทธศาสนากับวิกฤติโลก” โดยมีพระสังฆราช สังฆนายก และผู้นำชาวพุทธจาก 85 ประเทศเข้าร่วมกว่า 5,000 …

อ่านต่อ

หลวงปู่ทองพูลบึงกาฬละสังขาร

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่กุฏิหมายเลข 15 วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (วัดภูกระแต) ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม) เจ้าอาวาสสามัคคีอุปถัมภ์ เกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานได้ละสังขารลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 18.59 น. สิริอายุ 83 ปี 63 พรรษา หลังอาพาธด้วยโรคปอด เข้ารักษาที่ร.พ.บึงกาฬ และร.พ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น มาเป็นเวลานานนาน หลวงปู่ทองพูล เดิมชื่อวัน หนูพูล นามสกุล เอนไชย เกิดเมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มี.ค. พ.ศ. 2475 บิดาชื่อนายเคน เอนไชย มารดาชื่อนางสุภี เอนไชย ที่บ้านเดื่อศรีคันไชย ม.2 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร บรรพชาอุปสมบทครั้งแรก เป็นพระสงฆ์ในฝ่ายมหานิกายที่วัดท่าเดื่อ โดยมีพระครูนรสีสาสน์ธำรง …

อ่านต่อ

คณะสงฆ์ไทยสวดมนต์ให้ชาวเนปาล

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเจริญพุทธมนต์ พร้อมคณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศส่งกำลังใจให้ชาวเนปาล ขณะที่ยอดบริจาคพุ่งกว่า 35 ล้านบาท วันนี้ (12 พ.ค.) เวลา 16.00 น. ที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตส่งกำลังใจแด่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาว เนปาล โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนฝ่ายรัฐบาล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้มีกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)เจ้าคณะจังหวัดทั่ว ประเทศ รวมถึงคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 รูป/คน เข้าร่วมพิธี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวว่า การเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ได้ร่วมใจส่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธมนต์ ให้ชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์ ได้พบความสุข และแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของชาวไทยที่มีให้แก่ชาวเนปาล และถือว่าคณะสงฆ์ไทยได้เข้าให้การช่วยเหลือ รวมถึงตั้งศูนย์รับบริจาคให้ชาวเนปาลในระดับต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคณะสงฆ์ไทย ที่จะช่วยบรรเทาความเดืดร้อนให้แก่ชาวเนปาล ด้านนายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า …

อ่านต่อ