Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 82)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร คลิกเพื่อดูเอกสาร  

อ่านต่อ

TOR จ้างงานตกแต่งห้องประชุมมหาเถรสมาคมและอาคารสำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR ) จ้างงานตกแต่งห้องประชุมมหาเถรสมาคมและอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกเพื่อดูเอกสาร 1 คลิกเพื่อดูเอกสาร 2

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อหมอนและผ้าห่ม

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อหมอนและผ้าห่ม คลิกเพื่อดูประกาศ   

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกเพื่อดูประกาศ  

อ่านต่อ