Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 81)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ปรับปรุงผนังกั้นห้อง อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังใหม่) (ปรับปรุง)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ปรับปรุงผนังกั้นห้อง อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังใหม่) (ปรับปรุง) คลิกเพื่อดูเอกสาร 1 คลิกเพื่อดูเอกสาร2

อ่านต่อ

ร่าง TOR การเช่ารถยนต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๔ คัน

ร่าง TOR การเช่ารถยนต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๔ คัน คลิกเพื่อดูเอกสาร  

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตงานปรับปรุงผนังกั้นห้อง อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังใหม่)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงผนังกั้นห้อง อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังใหม่) คลิกเพื่อดูเอกสาร 1   คลิกเพื่อดูเอกสาร 2

อ่านต่อ

สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร  จำนวน  4  ประเภท  อ่านรายละเอียด คลิกเพื่อดูเอกสาร 1  คลิกเพื่อดูเอกสาร 2

อ่านต่อ