Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 30)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๑๑ รายการ

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ  คลิกที่นี่ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ  คลิกที่นี่ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ  คลิกที่นี่ ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร  คลิกที่นี่ ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร  คลิกที่นี่ ซ่อมเครื่องโทรสาร  คลิกที่นี่ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และปรินท์เตอร์  คลิกที่นี่ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ ซ่อมระบบไฟฟ้าใต้บันใดอาคาร ๑   คลิกที่นี่ ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า  คลิกที่นี่ ซ่อมโทรศัพท์ไอพีโฟน  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ๖ รายการ

สร้างหลักกิโลฯ  คลิกที่นี่ ซ่อมประตู  คลิกที่นี่ เชคระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  คลิกที่นี่ เชคระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  คลิกที่นี่ จัดทำป้ายชื่อเลขานุการกรม  คลิกที่นี่ จัดทำป้ายคณะศึกษาดูงาน  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ

ทำเอกสารประชุมพระสังฆาธิการ   คลิกที่นี่ ทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๓ รายการ

จัดทำตรายาง  คลิกที่นี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน  คลิกที่นี่ พิมพ์แถลงการณ์คณะสงฆ์  คลิกที่นี่

อ่านต่อ