Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 20)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22(2)

งานจ้างพิมพ์เกียรติบัตรจำนวน ๒ รายการ  คลิกที่นี่ งานจัดซื้อผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม จำนวน 5 รายการ  คลิกที่นี่ ซื้อพาน กรวยเทียนแพ พวงมาลัย แจกันดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำดื่มและผ้าเย็นเนื่องในการจัดกิจกรรมอาสาฬหาบูชา 2561

คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๘ ราย

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาสาฬหบูชา  คลิกที่นี่ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ  คลิกที่นี่ จัดซื้อตู้เซฟกันไฟและรถเข็นของ  คลิกที่นี่ จ้างจัดทำโล่ ๓ รายการ  คลิกที่นี่ จัดจ้างทำสปอตกิจกรรมอาสาฬหบูชา  คลิกที่นี่ เสนอราคจ้างบริการบุคคลธรรมดา(กองส่งเสริมการเผยแผ่ฯ)  คลิกที่นี่ เสนอราคจ้างบริการบุคคลธรรมดา(กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ)  คลิกที่นี่ เสนอราคจ้างบริการบุคคลธรรมดา(ฝ่ายพัสดุฯ)  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ

จ้างทำป้ายชื่อตำแหน่ง  คลิกที่นี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   คลิกที่นี่ จ้างพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์  คลิกที่นี่  

อ่านต่อ