Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 20)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) 3 คัน

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถ 3 คัน  คลิกที่นี่ TOR เช่ารถ 3 คัน  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓ รายการ

ซื้อพระเก้าอี้ (หลุยส์) พร้อมโต๊ะเคียง  คลกิที่นี่ ซื้อฉากกั้นห้อง  คลิกที่นี่ จ้างพิมพ์หนังสือรายงานปนะจำปี ๒๕๖๑  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อจัดจ้าง ๑๑ รายการ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๘ รายการ  คลิกที่นี่ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ  คลิกที่นี่ จ้างจัดทำสื่อ  คลิกที่นี่ จ้างจัดสนามสอบ  คลิกที่นี่ จ้างทำตรายาง ๒ อัน  คลิกที่นี่ จ้างทำตรายาง ๓ อัน  คลิกที่นี่ จ้างทำวิดีทัศน์ คลิกที่นี่ จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ  คลิกที่นี่ จัดซื้อเครื่องไทยธรรม ฯลฯ  คลิกที่นี่ จัดจ้างทำหนังสือรายงานผลการดำเนินการ  คลิกที่นี่ จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ๒๑ รายการ

ประกาศจัดซื้อ  คลิกที่นี่ รายละเอียด  คลิกที่นี่ เอกสารจัดซื้อ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ