Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ

จัดซื้อผ้าไตรจีวรเต็ม ผ้าห่มขนหนู ผ้าเช็ดตัวขนหนู และอังสะไหมพรม  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ  คลิกที่นี่ จ้างพิมพ์หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ ๑๐๖ ตอนที่ ๔  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22(2)

งานจ้างพิมพ์เกียรติบัตรจำนวน ๒ รายการ  คลิกที่นี่ งานจัดซื้อผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม จำนวน 5 รายการ  คลิกที่นี่ ซื้อพาน กรวยเทียนแพ พวงมาลัย แจกันดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำดื่มและผ้าเย็นเนื่องในการจัดกิจกรรมอาสาฬหาบูชา 2561

คลิกที่นี่

อ่านต่อ