Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนงานกิจการคณะสงฆ์

ประกาศ  คลิกที่นี่  ขอบเขตของงาน  คลิกที่นี่ เอกสารประกวดราคา  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า  คลิกที่นี่   พิมพ์หนังสือระเบียบมหาเถรสมาคม  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ

จ้างจัดทำสื่อนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์  คลิกที่นี่

อ่านต่อ