Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙

5-25-2017-1-23-59-pm

แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ คลิกที่นี่ แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมฯ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

อายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม

tag_0627

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

2

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธนรสีห์ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน โดยพระราชยานในริ้วขบวนตามโบราณราชประเพณี เพื่อมาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๑๗๕ รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๑ กลุ่มที่ ๗, ๑๐, ๑๑

cimg_8951

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๑ กลุ่มที่ ๗, ๑๐, ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมประตูน้ำ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยพระครูสิริธรรมนิเทศ ประธานกลุ่มที่ ๗ เป็นประธา โดยนางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯจากนั้น นายบุญเลิศ โสภาผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ ต่อด้วย วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ โดยมีครูและนักวิชาการศาสนศึกษา ประจำกลุ่มที่ ๗, ๑๐, ๑๑ เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๕๐ รูป/คน พระครูสิริธรรมนิเทศได้กล่าวฝากถึงครูและนักวิชาการศาสนศึกษาทั่วประเทศว่า“ ความรู้อยู่รอบตัวเรา ไม่ได้อยู่ที่อื่น …

อ่านต่อ