Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

แม่กองบาลีสนามหลวง ให้กำลังใจตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก วันที่ ๓

                วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระภิกษุ – สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก ชั้นประโยค ป.ธ.๘ จำนวน ๖๖๘ รูป และชั้นประโยค ป.ธ.๙ จำนวน ๔๐๗ รูป ณ สนามสอบวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงงานโรงเรียนวัดนาราบวิทยา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายรายงาน การนี้ พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน และราษฎรร่วมรับเสด็จเป็นจำนวนมาก โรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตั้งอยู่ที่ วัดนาราบ เลขที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เดิมเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนนักธรรมชั้นตรี โท เอก …

อ่านต่อ

ลงประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำคณะบุคคล ศึกษาดูงานฯ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ประกาศ  คลิกที่นี่ เอกสาร  คลิกที่นี TOR  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ผอ.พศ. พบคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุโบสถวัดนาราบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยผอ.พศ.ได้รับ.ฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำกลับมาแก้ไขโดยเร็ว พร้อมมอบนโยบายในปัจจุบันให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไป กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว  

อ่านต่อ