Breaking News

KM ปี 53

หลักถือศีลปฏิบัติธรรม

หลักถือศีลปฏิบัติธรรม โดย กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

อ่านต่อ

คู่มือการประกันคุณภาพ (หรือรับรองมาตรฐาน) สำหรับวัดด้านสาธารณูปการ (สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์) ภายในวัด ประจำปี ๒๕๕๓

คู่มือการประกันคุณภาพ (หรือรับรองมาตรฐาน) สำหรับวัดด้านสาธารณูปการ (สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์) ภายในวัด ประจำปี ๒๕๕๓ คู่มือการประเมินผลการประกันคุณภาพ (หรือรับรองมาตรฐาน)สำหรับวัดด้านสาธารณูปการ (สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์) ภายในวัด ประจำปี ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !! ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!               โดย กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ

คู่มือการดูแลและจัดการศาสนสมบัติ โดย สำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

อ่านต่อ