Breaking News
Home / องค์ความรู้ / สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี

ดาวน์โหลดฟรี !!! ป้ายประชาสัมพันธ์ “สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒”

ดาวน์โหลดฟรี !!! ป้ายประชาสัมพันธ์ "สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒"  คลิกที่นี้ เพื่อ Download ไฟล์ ติดต่อสอบถาม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๓๘ - ๙

อ่านต่อ

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒ คลิกที่นี่ โดย มหาเถรสมาคม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดาวน์โหลดหนังสือ Download Click !!!!

อ่านต่อ

มติมหาเถรสมาคมเรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

คลิกที่ สัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลด    

อ่านต่อ