Breaking News
Home / สารคดี พศ.

สารคดี พศ.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สารคดีชุด ร้อยเรื่องเมืองพุทธ ตอน " สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา " {flv}RoiruangMuangphut09/RoiruangMuangphut01{/flv} จัดทำโดย กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

อ่านต่อ

เครื่องอัฐบริขาร

สารคดีชุด ร้อยเรื่องเมืองพุทธ ตอน " เครื่องอัฐบริขาร " {flv}RoiruangMuangphut09/RoiruangMuangphut02{/flv} จัดทำโดย กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

อ่านต่อ

ผ้าอาบน้ำฝน

สารคดีชุด ร้อยเรื่องเมืองพุทธ ตอน " ผ้าอาบน้ำฝน " {flv}RoiruangMuangphut09/RoiruangMuangphut03{/flv} จัดทำโดย กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

อ่านต่อ

ผ้าบังสุกุล

สารคดีชุด ร้อยเรื่องเมืองพุทธ ตอน " ผ้าบังสุกุล " {flv}RoiruangMuangphut09/RoiruangMuangphut04{/flv} จัดทำโดย กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

อ่านต่อ