Breaking News
Home / คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 339/2560 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 338/25560 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๓๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๓๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คลิกที่นี่

อ่านต่อ

แบบฟอร์มประเมินฯ ชำนาญการ (รอบเมษายน ๒๕๖๐)

แบบฟอร์มประเมินฯ ชำนาญการ (รอบเมษายน ๒๕๖๐) 1_chumnankan1 2_chumnankan2 3_chumnankan3 4_pameunchumnankan-april-60 5._babformkuekun  

อ่านต่อ