Breaking News
Home / คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

10-5-2560-12-34-50

 ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่่

อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจำศาสนสมบัติกลาง

คลิ๊กที่นี้  ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ ศบก.

อ่านต่อ

ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ คลิกประกาศ

อ่านต่อ