Breaking News
Home / 2020 / ѹ¹ / 17

Daily Archives: Thursday, 17 September 2020

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง คลิกที่นี่

อ่านต่อ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ------------------------------ ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ธนาคารกรุงไทย (สาขากระทรวงศึกษาธิการ) ชื่อบัญชี " เงินร่วมการกุศลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ " เลขที่บัญชี 059 - 1 - 07498 - 2

อ่านต่อ

การฝึกอบรมการใช้จัดทำเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เวอร์ชัน ๒.๐

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รุ่นที่ ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๑ คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยม จ.อุดรธานี

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี และประชาชนจังหวัดอุดรธานี นำโดยพระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยพระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” นำโดยพระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการฯ ส่วนกลางและคณะ พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการ ฯ หนตะวันออกและคณะ ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระธรรมคุณาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะภาค ๘ ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านคำเจริญ วัดคำเจริญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ และ หมู่บ้านดอนม่วง วัดจูมพร ตำบลดอนม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ผลการดำเนินการ …

อ่านต่อ