Breaking News
Home / 2020 / ԧҤ

Monthly Archives: ԧҤ 2020

พิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๓

พิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๓ พิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร - พัดเปรียญ เปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระมหาโสภณ สุธีโร วัดบางรักใหญ่ พร้อมด้วย นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม. รองผู้อานวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ "พูดตรงประเด็น" ที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๓

พิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร - พัดเปรียญ เปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว  

อ่านต่อ