Breaking News
Home / 2020 / Ҿѹ / 26

Daily Archives: Wednesday, 26 February 2020

คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563 โดยมี พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม พระสุนทรธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ พศจ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุม ณ วัดอัมพวัน ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษถวายความรู้แด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมพระสังฆาธิการ

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษถวายความรู้แด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมพระสังฆาธิการ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่ รุ่นที่ ๒๔ ของเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ภาพ:ข่าว

อ่านต่อ