Breaking News
Home / 2020 / Ҿѹ / 24

Daily Archives: Monday, 24 February 2020

รายงานการขออนุญาติสร้างวัด เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 รวม 63 ราย ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2563 มติที่ 102/2563

มติ มส. คลิ๊กที่นี่ รายงานการตั้งวัด คลิ๊กที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ขนาด ๗ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่าง)

ประกาศ ประกวด TOR  ราคากลาง

อ่านต่อ

เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

การประเมินผลงานข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน คลิกที่นี่

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) จำนวน 17 ราย

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) จำนวน 17 ราย คลิกที่นี่

อ่านต่อ