Breaking News
Home / 2020 / Ҿѹ / 14

Daily Archives: Friday, 14 February 2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application AppSheet เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ครั้งที่ ๑

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application AppSheet เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๗ จังหวัด จังหวัดละ ๒ คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ๖ คน รวม ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสมบัติกลาง และวัดร้างของประเทศไทยทั้งประเทศ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ และผู้ใช้งานทั่วไป ให้สามารถค้นหาข้อมูลศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ในแต่ละจังหวัดในประเทศไทย อาทิ ข้อมูลทะเบียนวัดร้าง พิกัดที่ตั้งวัดร้างในรูปแบบแผนที่ทางอากาศ Google maps …

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการนำเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา เดินทางไปศึกษาดูงานและสักการะศาสนสถาน ณ ศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการนำเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา เดินทางไปศึกษาดูงานและสักการะศาสนสถาน ณ ศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการนำเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร ศึกษาดูงาน สักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการนำเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร ศึกษาดูงาน สักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

คณะพระสงฆ์จีนนิกายวัดมังกรกมลาวาส จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ ผู้เสียชีวิตจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) นานาชาติ และผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิง จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะพระสงฆ์จีนนิกายวัดมังกรกมลาวาส จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ ผู้เสียชีวิตจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) นานาชาติ และผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต(เย็นงี้) เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การนี้นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดมังกรกมลาวาส เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สำหรับพิธีอธิษฐานจิตแผ่เมตตาแก่ดวงวิญญาณ พิธีสวดขมากรรมสหัสรพุทธนามสูตร (โชยฮกปอฉ่ำ) เป็นพิธีกรรมฝ่ายมหายาน น้อมนำพระคุณของพระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ให้แก่ดวงวิญญาณ และพิธีทิ้งกระจาด (โยคเปรตพลี) ซึ่งเป็นการเจริญเมตตาธรรมที่มีผลานิสงส์ยิ่งใหญ่ เพื่อโปรดสรรพสัตว์ และถ้าบุคคลใดได้เป็นเจ้าภาพประกอบพิธีนี้ ได้ประกอบการบำเพ็ญมหาทาน โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ …

อ่านต่อ