Breaking News
Home / 2020 / Ҿѹ / 13

Daily Archives: Thursday, 13 February 2020

พิธีประทานผ้าไตร กัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูป แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ เหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงทราบข่าวสารที่ปรากฏ ทรงห่วงใยผู้ประสบเหตุและผู้สูญเสีย จึงโปรดประทานผ้าไตร กัปปิยภัณฑ์รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เหรียญพระรูป แก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เพื่อช่วยเหลือในการบำเพ็ญกุศลศพและผู้บาดเจ็บทุกราย โดยให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้อัญเชิญสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูป ไปมอบแก่เจ้าภาพและผู้บาดเจ็บทุกรายตามพระประสงค์ โดยเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อัญเชิญสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูป ๒ ชุด ไปมอบแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร …

อ่านต่อ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับประทานผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อนำมามอบให้ทายาทผู้เสียชีวิตที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในเหตุการณ์ประทุษร้ายต่อประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาไทยเย็น วัดสุทธจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาพ ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ