Breaking News
Home / 2020 / Ҿѹ / 03

Daily Archives: Monday, 3 February 2020

กราบถวายสักการะ พระพรหมวิสุทธาจารย์ (คณิสฺสโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี

วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้ากราบถวายสักการะ พระพรหมวิสุทธาจารย์ (คณิสฺสโร) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี ณ วัดเครือวัลย์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และการรณรงค์กิจกรรม “มาฆะรักษ์โลก”

วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และพระมหาประนอม เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และการรณรงค์กิจกรรม “มาฆะรักษ์โลก” ตามที่ มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับในส่วนภูมิภาคกำหนดจัดทุกวัดทั่วประเทศ รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติ และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้สังคมมีแต่ความสุข ความสงบร่มเย็น และถวายเป็นพุทธบูชา โดยงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล …

อ่านต่อ