Breaking News
Home / 2019 / ԧҤ / 05

Daily Archives: Monday, 5 August 2019

ผอ.พศ.พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาควิชาการ ในโครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาควิชาการ ในโครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ข้าราชการบรรจุใหม่ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว  

อ่านต่อ

คณะข้าราชการใหม่ศึกษาดูงานที่ประตูระบายน้ำ คลองลัดโพธิ์ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา “คุ้งบางกะเจ้า”

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางกณิกนันท์ ล้อสีทอง เลขานุการกรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะข้าราชการใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ ไปศึกษาดูงานที่ประตูระบายน้ำ คลองลัดโพธิ์, สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา “คุ้งบางกะเจ้า” ฯ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

อ่านต่อ

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่ รายชื่อพระภิกษุ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ