Breaking News
Home / 2019 / ԧҤ

Monthly Archives: ԧҤ 2019

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องจ้างพิมพ์สื่อประกอบการเรียนการสอนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องจ้างพิมพ์สื่อประกอบการเรียนการสอนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๓ ราย

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๓ ราย คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561

ผลการคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561   คลิกที่นี่

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช และกรรมการมหาเถรสมาคม

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว Click เพื่อ Download ภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

อ่านต่อ