Breaking News
Home / 2019 / áҤ / 18

Daily Archives: Thursday, 18 July 2019

คำสั่งเลื่อนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๗ ราย

คำสั่งเลื่อนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๗ ราย คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 726/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 725/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

เลื่อน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 725/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 คลิกที่นี่

อ่านต่อ