Breaking News
Home / 2019 / áҤ / 02

Daily Archives: Tuesday, 2 July 2019

การบันทึกเทปพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรมรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะเจ้าหน้าที่จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ดำเนินการบันทึกเทปพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง คลิกที่นี่

อ่านต่อ