Breaking News
Home / 2019 / Ҥ / 03

Daily Archives: Friday, 3 May 2019

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๖๒ คลิก

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ คลิก

อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติและโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครับอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมพิธี ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว ?

อ่านต่อ