Breaking News
Home / 2019 / չҤ / 18

Daily Archives: Monday, 18 March 2019

แจ้งความประสงค์ขอย้าย

แจ้งความประสงค์ขอย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และ ระดับชำนาญงาน ใ้หยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่ วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ย้ายข้าราชการประเภทชำนาญการพิเศษไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น คำสั่ง พศ ที่ 246/2562 ลงวันที่ 18 มี.ค. 62

ย้ายข้าราชการประเภทชำนาญการพิเศษไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น คำสั่ง พศ ที่ 246/2562 ลงวันที่ 18 มี.ค. 62 คลิกที่นี่

อ่านต่อ

เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 245/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ คลิก

อ่านต่อ