Breaking News
Home / 2019 / Ҿѹ / 24

Daily Archives: Sunday, 24 February 2019

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑ (ธรรมยุต) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม โดยการนี้นางกัญฐณา หินเมืองเก่า ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประชาชน ร่วมรับเสด็จ และร่วมในพิธีดังกล่าว ณ พระอุโบสถ ชั้น ๒ วัดสัมพันธวงศาราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

อ่านต่อ