Breaking News
Home / 2019 / Ҿѹ / 16

Daily Archives: Saturday, 16 February 2019

พิธีเปิดปฏิบัติธรรมของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเปิดปฏิบัติธรรมของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งการจัดการปฏิบัติธรรมของนักเรียนที่จัดขึ้นเป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยในพิธีได้มีนายสิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล ภายในพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

อ่านต่อ