Breaking News
Home / 2019 / Ҿѹ / 15

Daily Archives: Friday, 15 February 2019

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 26 รายการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 26 รายการ คลิก

อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเปิดประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเปิดประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการจัดพิธีฯ ครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อาราธนาเลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการเจ้าสำนักเรียนในส่วนกลาง เลขานุการเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง รวมทั้งเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้สนองงานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๕๐ รูป/คน กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ …

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา ๒๕๖๒  คลิกที่นี้ ร่างกำหนดการ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  คลิกที่นี้

อ่านต่อ