Breaking News
Home / 2019 / Ҿѹ / 12

Daily Archives: Tuesday, 12 February 2019

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยได้มีการมอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ นายกรัฐมนตรี พร้อมเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ “พิธีรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์” และร่วมชมกิจกรรมธนาคารความดี “ความดีสัมผัสได้” ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ในปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา …

อ่านต่อ