Breaking News
Home / 2019 / Ҿѹ / 06

Daily Archives: Wednesday, 6 February 2019

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 118/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน คลิ๊กที่นี่

อ่านต่อ

มติมหาเถรสมาคม เรื่องแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี้

อ่านต่อ