Breaking News
Home / 2019 / Ҿѹ / 01

Daily Archives: Friday, 1 February 2019

รายชื่อพนักงานศาสนการ ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิ๊กที่นี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำศาสนสมบัติกลาง ผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิ๊กที่นี้

อ่านต่อ