Breaking News
Home / 2019 / Ҥ (page 8)

Monthly Archives: Ҥ 2019

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

อ่านต่อ

พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการตักบาตรทุกวันอาทิตย์ ช่วงนอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ ลานสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๒๐ น. นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายประยูร จรเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ พศจ.ร้อยเอ็ด ดูแลพิธีการ อำนวยความสะดวกคณะสงฆ์และร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) รับบิณฑบาต ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ธรรมยุต กล่าวสัมโมทนียกถา มีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดและปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานสนับสนุนประจำสัปดาห์ ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งจัดเป็นประเพณีของจังหวัดร้อยเอ็ดติดต่อกันมาหลายปี โดยเริ่มดำเนินการโครงการมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน "มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมข้างเคียงในหลักธรรม" /////////////// ข่าว : ยิ่งยศ ยวนยี …

อ่านต่อ

พิธีปิดการแข่งขันทักษะ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบโล่รางวัลแก่สามเณรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการประเภทต่าง ๆ จำนวน ๑๕๓ รูป ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน สำหรับการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๐ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ โดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑๔ กลุ่ม มีผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน …

อ่านต่อ

สมเด็จพระวันรัต เปิดการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยนายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์พอสังเขป ดังนี้ การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ เป็นกิจกรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้ง ๑๔ กลุ่ม ทั่วประเทศ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม …

อ่านต่อ