Breaking News
Home / 2019 / Ҥ (page 7)

Monthly Archives: Ҥ 2019

รมต. ตรวจเยี่ยมวัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีพระปลัดมงคล สิริภทฺทเมธี เจ้าอาวาสวัดให้การต้อนรับและนำชมภายในบริเวณวัด วัดทุ่งบ่อแป้นได้เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ - อัมพาตมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ แรกเริ่มใช้โรงครัวของวัดเป็นสถานบำบัดฟื้นฟูฯ มีผู้ป่วยวันละ ๒ คน พอปลายปี ๒๕๓๙ ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นวันละ ๑๐ - ๒๐ คน ทำให้สถานที่โรงครัวนั้นคับแคบไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเห็นความจำเป็นในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้บริจาคปัจจัยเพื่อซื้อที่ดินประมาณ ๑๔ ไร่ เพื่อจัดสร้างเป็นอาคารผู้ป่วย รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีอาคารทั้งหมด ๑๓ อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้วันละ ๗๐ คน แยกเป็นประเภทผู้ป่วยที่มาพักพร้อมญาติประมาณ …

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ/วันเวลาสถานที่สอบ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิ๊กที่นี้

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๑-๒ และห้องประชุมมหาเถรสมาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวด TOR

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ Download     ไฟล์ นำเสนอ Download     ไฟล์ pdf  

อ่านต่อ