Breaking News
Home / 2019 / Ҥ / 04

Daily Archives: Friday, 4 January 2019

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่ รายชื่อพระภิกษุ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

พศ. ร่วมกับ พม. เปิดกิจกรรม “ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ”

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ” ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือของ มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยคุณกฤษนะ ละไล สำหรับ กิจกรรม “ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ” พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทัย) กรรมการมหาเถรสมาคม ได้รับมอบหมายจาก พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ให้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และกล่าวสัมโมทนียกถา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พม. เป็นผู้กล่าวรายงาน พลเอก …

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.ร้อยเอ็ด นำข้าราชการในสังกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายประยูร จรเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นำบุคลากร เจ้าหน้าที่พศจ.ร้อยเอ็ด เข้าสนองงาน ช่วยดูแลพิธีการ อำนวยความสะดวก คณะสงฆ์ร้อยเอ็ด ในการดำเนินโครงการโครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งในระดับจังหวัดและครอบคลุมทุกอำเภอ ณ วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ตามกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ …

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 23 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรศัพท์ไอพีโฟน จำนวน 1 งาน คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์ไอพีโฟน จำนวน 1 งาน คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบตราตั้งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ จำนวน 100 แผ่น คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์และสายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 2 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …

อ่านต่อ