Breaking News
Home / 2018 (page 4)

Yearly Archives: 2018

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิก

อ่านต่อ

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 21 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้ง พาร์ติชั่น คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมเครื่อง FAX PANASONIC KX-MB2170 คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ 2562 คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในห้องน้ำ (ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม) คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ …

อ่านต่อ

ย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1306/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1305/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ