Breaking News
Home / 2018 (page 218)

Yearly Archives: 2018

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 2 รายการ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ  คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ วัสดุสำนักงาน 6 รายการ  คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ

อ่านต่อ

สนง.พศจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ (สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม) ในนามศูนย์กลางจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และทำบุญตักบาตรเเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยูธยา โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชน  เข้าร่วมพิธีหลายพันคน ทั้งนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว และนอกจากวัดพนัญเชิงวรวิหาร ซึ่งเป็นศูนย์กลางจังหวัดแล้ว อำเภอต่างๆ ทั้ง ๑๖ อำเภอ ในเขตปกครอง ได้มีวัดเป็นศูนย์กลางอำเภอๆ …

อ่านต่อ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.๒๕๕๐

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.๒๕๕๐  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา ๒๒.๑๐ น. เป็นต้นไป เป็นการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โดยมีพระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ในการกิจกรรมครั้งนี้ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์

อ่านต่อ