Breaking News
Home / 2018 (page 217)

Yearly Archives: 2018

จัดจ้างจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุสามเณรไปศึกษาดูงาน อินเดีน เนปาล (กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา)

คลิกที่นี่  เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่  เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร TOR

อ่านต่อ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมประจำเดือน จอ รจอ และเลขานุการ

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือภารกิจงานต่างๆ ของคณะสงฆ์ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การดำเนินงานตามภารกิจงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ  และเป็นไปในทางเดียวกัน โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมประชุมและสนองงานคณะสงฆ์ในการจัดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ จำนวน  ๖๕ รูป/คน

อ่านต่อ

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย รับปีใหม่วิถีพุทธ “ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม” จังหวัดพัทลุง

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี สี่มุมเมือง วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายกู้เกียรติ พงศ์กระพันธุ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง วัดภูผาภิมุข พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)  ประธานฝ่ายสงฆ์ น.ส.ดวงพร บุญครบ รอง ผวจ.พัทลุง ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ วัดบ้านสวน (ตำบลควนมะพร้าว)  พระครูกวีวราภรณ์ จต.ควนมะพร้าว ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.พัทลุง ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน  วัดอินทราวาส (วัดท่ามิหรำ) พระศรีปัญาจารย์ รอง จจ.พัทลุง ประธานฝ่ายสงฆ์ ปลัดจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ …

อ่านต่อ

ชาวจังหวัดพัทลุงทำบุญตักบาตรรับวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงาน

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณศาลาจตุรมุข พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธ์ นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวพัทลุง ร่วมกันทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงาน โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา อวยพรปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยขอให้ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตที่ไม่ประมาท ดำเนินชีวิตโดยมีหลักธรรมเพื่อความร่มเย็น   จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้นำกล่าวอวยพรปีใหม่แก่ ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง ขอให้ทุกคนคิดดี พูดดี และทำดี ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ชีวิตก็จะประสบแต่ความโชคดี และเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ตลอดปี ๒๕๖๑ พร้อมกันนั้นยังได้ฝากย้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย และร่วมกันทำแต่สิ่งดี ๆ มีความรัก ความสามัคคีปรองดองต่อกัน ร่วมกันสร้างเมืองพัทลุงเป็นเมืองแห่งความสงบสันติต่อไป

อ่านต่อ