Breaking News
Home / 2018 (page 210)

Yearly Archives: 2018

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการจัดกิจกรรม ในการนี้ได้รับเมตตานุเคราะห์จาก พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านต่อ

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี้

อ่านต่อ

ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและอาคารหอประชุมมหาเถรสมาคม

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศ

อ่านต่อ

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและอาคารมหาเถรสมาคม

ประกาศ  คลิกที่นี่ เอกสารประกวดราคา  คลิกที่นี่ TOR คลิกที่นี่

อ่านต่อ