Breaking News
Home / 2018 (page 201)

Yearly Archives: 2018

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และการประชุมสัมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาฯ ณ หอประชุมพุทธมณฑล

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ    

อ่านต่อ

พศ. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน โครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

            วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน โครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อนุมัติโครงการเงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุดหนุนศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ (ย่านวัวลาย) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน …

อ่านต่อ

พศ.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดตัวคณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีนายวีระ จำลอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กล่าวรายงานว่า เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการรับรู้ระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับสื่อมวลชนให้มีความใกล้ชิดและเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยความเต็มใจ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แบ่งออกเป็น ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้เรียนเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องบุษบงกชเอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จากนั้นประธานในพิธีเปิดฯ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เห็นการบูรณาการ ในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม  ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดี ระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับประชาชน และระหว่าง ภาคคณะสงฆ์กับประชาชน เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อให้การดำเนินภารกิจตามนโยบายเป็นไปด้วยความราบรื่น …

อ่านต่อ

เจ้าคณะใหญ่ฯ มอบใบตราตั้งแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ และปิดโครงการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์รุ่นที่ ๕๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมด้วย สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานมอบใบตราตั้งแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ในแต่ละเขตการปกครองคณะสงฆ์หนต่างๆ โดยมี นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ และนายสิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณทล ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ถวายรายงานว่า โครงการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ …

อ่านต่อ