Breaking News
Home / 2018 (page 198)

Yearly Archives: 2018

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมฯ

อ่านต่อ

โครงการหนึ่งใจ…..ให้ธรรมะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมสุพงศ์  ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงเป็นประธานพิธีเปิด “โครงการหนึ่งใจ.....ให้ธรรมะ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ หอประชุม  โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนพัทลุง จำนวน ๕๔๕  คน  เข้าร่วมโครงการ และมี นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง และคณะครูอาจารย์ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน  

อ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง

นายสมสุพงศ์  ขำตรี ผู้อำนวยการสำนกงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง กิจกรรม "เส้นทางพุทธธรรม ตามรอยพิธีกรรมเข้าอ้อ"  ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นการสืบสานพิธีกรรมมรดกภูมิปัญญาทางไสยศาสตร์ ความเชื่อความศรัทธา ต่อสำนักตักศิลาเขาอ้อ ที่สืบทอดต่อกันมานับพันปี  กิจกรรมครั้งนี้มีบรรดาศิษยานุศิษย์สายเขาอ้อและผู้ศรัทธาทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้ารวมกิจกรรมจำนวนมาก

อ่านต่อ

พศจ.พท. จัดประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุม โดยมีพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ) วัดภูผาภิมุข พระศรีปัญญาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง วัดอินทราวาส  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีนายสมสุพงศ์  ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม 

อ่านต่อ