Breaking News
Home / 2018 (page 191)

Yearly Archives: 2018

การประชุมเตรียมสถานที่รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จพระราชดำเนินมาประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสิทธิกร อ้วนสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมการประชุมเตรียมสถานที่รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จพระราชดำเนินมาประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา สังคม และประเทศชาติ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุมฯ ซึ่งมีคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม …

อ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา “พบพระพบธรรม” ขึ้น ณ อาคารวิหารพุทธมณฑล

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช๒๕๖๑ ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา "พบพระพบธรรม" ขึ้น ณ อาคารวิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาวิจิตร วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา พ.ต.ท.สมชาย อมรสมุทรสิริ ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์ เป็นประธานฆราวาส ในการนี้มีหน่วยงานสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ,กองนโนบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 4 รายการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ  คลิกที่นี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน 13  รายการ  คลิกที่นี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน  17  รายการ  คลิกที่นี่ จ้างพิมพ์แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ ๑๐๕ ฉบับที่ ๙  คลิกที่นี่

อ่านต่อ